Firma ALPIN-BUD & OMEGA prowadzi również działalność min. w zakresie obsługi technicznej budownictwa, tzn.
- kosztorysowanie
- przygotowanie planów - programów remontów budynków i elementów budynków (np. dachy, balkony, elewacje, itp)
- wykonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków półrocznych, rocznych i pięcioletnich zgodnie z art. 62 pkt. 1 Ustawy 'Prawo Budowlane'
  • wykonywanie opinii techniczno-budowlanych oraz ekspertyz
  • Opracowywane przez firmę ALPIN-BUD & OMEGA usługi wykonuje:
  • inżynier budowlany posiadający uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń
  • technik budowlany z dużym doswiadczeniem w remontach budynków legitymujący się także zaswiadczeniem o ukończeniu kursu kosztorysowania robót budowlanych wydanym przez PZITB
  • w przypadku ekspertyz współpracujący z firma rzeczoznawca budowlany
  • współpracujemy również z firmami projektowymi
Szczególnie uwagę Państwa chcielibyśmy zwrócić na wykonywane przez naszą firmę przeglądy techniczne budynków zarówno roczne jaki pięcioletnie, które jak Państwo wiecie są nieodłączną częścią dokumentacji każdego budynku i wymagane są Prawem Budowlanym. Jak już wspominaliśmy przeglądy te wykonują uprawnieni inżynierowie i technicy budowlani, a każdy z przeglądów ma zachowaną formę książkową, zaopatrzony jest w dokumentację fotograficzną i wiernie oddaje faktyczny stan techniczny budynku.

Pracownicy naszej firmy to z reguły ludzie dla których praca stanowi nie tylko źródło dochodów, również jest sposobem na zdobywanie nowych doświadczeń, dlatego też nie powstrzymujemy się przed bardzo dokładnym obejrzeniem każdego z powierzonych nam budynków; wchodzimy na dachy, do piwnic oraz pomieszczeń wspólnych budynków co sprawia że oddana Państwu, a wykonana przez nas dokumentacja jest odzwierciedleniem stanu rzeczywistego budynku - w pełnym tego słowa znaczeniu.

Zapewniamy Państwa że wykonane przez nas przeglądy okresowe będą nie tylko kolejnym plikiem papierów włożonym do teczki administrowanego przez Was budynku

ale pozwolą Wam na dokładne przeanalizowanie stanu budynku i zaplanowanie koniecznych i niezbędnych remontów a co za tym idzie uniknięcia nieprzyjemności spowodowanych awarią lub innym zdarzeniem losowym wynikłym na skutek stanu technicznego budynku.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Z własnego doświadczenia wiemy, iż wiele firm remontowo-budowlanych nierzadko wykonuje swoje usługi nierzetelnie lub w zakresie nieadekwatnym do potrzeb.

Dotyczy to w szczególności remontów dachów i kominów zlecanych przez prywatnych zarządców budynków lub (rzadziej) ich właścicieli.

Nierzetelne postępowanie firm wykonujących remonty wynika najczęściej ze świadomości, iż inwestor 'Zarządca budynku' nie zawsze jest w stanie skontrolować ich działania ze względu na trudności z dostaniem się np. na dach budynku. Wielokrotnie (pracując w firmie budowlanej) prowadziłem nadzór nad robotami naprawczymi źle przeprowadzonego oraz przygotowanego remontu.

Dlatego też proponujemy Państwu przygotowywanie remontów poprzez wykonywanie ;
  • protokołu typowania robót
  • kosztorysu inwestorskiego
  • właściwego zaplanowania (czasem podział na etapy) koniecznych robót w zależności od posiadanych przez inwestora środków
  • oraz nadzór nad prawidłowym i zgodnym ze sztuką budowlaną wykonaniem robót

Proponujemy Państwu szeroką gamę usług w zakresie obsługi technicznej budynków i dołożymy wszelkich starań aby wykonywane przez nas dokumentacje oddawały w pełni stan faktyczny obecny w rzeczywistości.

Spróbujemy nie zawieść Państwa zaufania w żadnej z powierzonych nam kwestii.

Obiecujemy, iż wykonane przez nas dokumentacje będą rzetelne, dokładne, czytelne i pozostaną u Państwa jako cenne informacje na temat waszych budynków, oraz prowadzonych na nich prac i remontów.