Alpin-Bud & Omega Zakład Usług Remontowych i Obsługi Technicznej Budownictwa

Jesteśmy firmą usługową prowadzącą działalność w zakresie prac remontowo-budowlanych metodami tradycyjnymi (rusztowania budowlane itd.) oraz przy użyciu sprzętu alpinistycznego.

Na rynku krakowskim działamy od 1990 r. wykonując skomplikowane prace wysokościowe a w ostatnich latach remonty dachów i elewacji na krakowskiej starówce.

Wykonujemy usługi tj.:

KOMPLEKSOWE REMONTY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH A W TYM:

 • naprawa i wymiana pokryć dachowych (papa termozgrzewalna, blacha, dachówka i inne)
 • uszczelnianie pokryć dachowych
 • naprawa i czyszczenie rynien i rur spustowych wraz z ich wymianą
 • remonty i wymiana ław kominiarskich
 • remonty świetlików
 • montaż płotków przeciwśniegowych
 • montaż kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych zapobiegających tworzeniu się sopli
 • przemurowania kominów
 • remonty instalacji odprowadzania spalin oraz wentylacyjnej - budowa nowych ciągów oraz montaż rur kwasoodpornych
 • remonty elewacji, również na budynkach zabytkowych
 • drenaże opaskowe budynków i budowli, podbicia fundamentów
 • izolacje pionowe ścian piwnic
 • odbicia i uzupełnienia tynków
 • malowanie elewacji
 • naprawa balkonów
 • wzmacnianie konstrukcji
 • częściowy lub całkowity demontaż balkonów
 • montaż siatek zapobiegających przed ingerencją gołębi
 • malowanie klatek schodowych, stolark okiennej i drzwiowej, wnętrz mieszkań
 • naprawa i wymiana schodów poręczy itp.

Przygotowujemy programy remontów elewacji na budynkach zabytkowych i objętych ochroną konserwatorską, niezbędne do wydania pozwolenia konserwatora zabytków na prowadzenie robót.

Na życzenie inwestora załatwiamy także wszelkie formalności związane z uzyskaniem decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego (chodnika, jezdni) niezbędne do prowadzenia robót na elewacjach frontowych budynków itp.